Поједностављивање званична правила наградне игре за одрживост – СхеКновс

instagram viewer

НИЈЕ ПОТРЕБНА КУПОВИНА. КУПОВИНА НЕЋЕ ПОВЕЋАТИ ВАШЕ ШАНСЕ ЗА ПОБЕДУ. НИШТАВА ГДЕ ЈЕ ЗАБРАЊЕНО.

SK Conversations: Back to School Wellness
Повезана прича. СК Цонверсатионс: Повратак у школу веллнесс савети Наградне игре Службена правила

1. KAKO DA UNESE: Da biste se kvalifikovali za NAGRADNE ISTORIJE ZA JEDNOSTAVLJANJE ODRŽIVOSTI („Nagradne igre“), morate se registrovati za и присуствовати виртуелном догађају СК Цонверсатионс Симплифиинг Сустаинабилити („Догађај“) који се одржава у https://webevents.wins.net/2-evtab89f1eb43f04ff38cafc77ed30d8651?m=sweeps у петак 26.03.2021 од 13:00 часова (ЕТ) до 14:00 (ET) („Period ulaska“). Ограничење за улазак: један (1) унос по особи и/или налогу током Улазног периода.

Имајте на уму да је ограничење за улазак по особи, тако да се креирање више налога неће повећати ваш број пријава или шансе за победу и дисквалификоваће вас из учешћа у овоме Наградне игре.

2. IZBOR POBEDNIKA: Tri (3) potencijalna pobednika biće određena među svim kvalifikovanim učesnicima Događaja nasumičnim izvlačenjem koje će se održati oko 5:00:00 ПОСЛЕ ПОДНЕ. (ET) 26. MARTA 2021. od strane predstavnika Sponzora, čije su odluke konačne i obavezujuće za sva pitanja koja se odnose na Наградне игре. Ako ste potencijalni pobednik, Sponzor će vam poslati e-poštu u roku od 48 sati od Događaja na adresu e-pošte koju ste naveli kada ste se registrovali za Događaj kako bi vas obavestio da ste pobednik. Потенцијални победници имају 24 сата да одговоре и наведу пуно име и важећу адресу е-поште како би спонзор доделио награду. Ако се Спонзор не јави са потенцијалним победником у року од 24 сата, други потенцијални победник може бити изабран по нахођењу Спонзора. Уласком у наградну игру путем мобилног телефона или текстуалне поруке, учесници прихватају и слажу се да обавештење о победи може довести до наплате у складу са условима тарифног плана оператера учесника.

click fraud protection

3. NAGRADE I ŠEFE: Сваки од три (3) победника ће добити главну награду од једног (1) Алваис Пан са оурплаце.цом (приближна малопродајна вредност по 145 УСД). Шансе за победу зависе од броја примљених пријава које испуњавају услове. Све детаље о награди ће одредити Спонзор по сопственом нахођењу и биће коначни и обавезујући за све учеснике наградне игре. Sve nagrade će biti dodeljene (pod pretpostavkom da bude dovoljan broj prijavljenih). Sponzor zadržava pravo da zameni nagrade jednake ili veće vrednosti. Неће бити понуђен никакав готовински еквивалент за награде и није дозвољена никаква друга замена или пренос награда. Спонзор је одговоран само за испоруку награде; није одговоран за корисност награде, квалитет или на неки други начин. Порези и накнаде, ако их има, одговорност су искључиво победника.

4. ПОДОБНОСТ: Наградне игре отворене за појединачне легалне становнике 50 Сједињених Држава (укључујући Дистрикт Колумбију, али искључујући територије и поседе САД) који имају 18 година (осим у случај законитих становника одређених држава/територија/провиденција у којима је законска пунолетност већа од осамнаест (18) година, таква законска пунолетност) или старија у време улазак. Службеници, директори и запослени (и њихове уже породице и чланови истог домаћинства). Спонзор и његове филијале, агенти, судије и агенције за оглашавање и промоцију немају право на учествовати. Важе сва савезна, државна, покрајинска и локална правила и прописи. Спонзор ће бити званични мерилац времена наградне игре и задржава право, по сопственом нахођењу, да diskvalifikovati bilo koju prijavu koja ne ispunjava uslove podobnosti ili na neki drugi način nije u skladu sa ovim zvaničnicima Правила.

5. ВЕРИФИКАЦИЈА ПОБЕДНИКА И ДОСТАВА НАГРАДА: Od pobednika se može, prema sopstvenom nahođenju Sponzora, zahtevati da potpiše izjavu o kvalifikovanosti i oslobađanju od odgovornosti i, gde je dozvoljeno, objavljivanje za javnost. Свака награда може бити додељена алтернативном победнику ако изјава под заклетвом/саопштење не буде враћена у року од 5 дана од датума када је послата потенцијалном победнику, ако obaveštenje o nagradi ili nagrada se vraća kao neisporučena, u kom slučaju prvobitno izabrani pobednik više neće imati pravo na nagradnu igru награда. Победник ће такође доставити попуњен образац В-9 или В-8, према потреби. Победник је сагласан да Спонзор користи његово/његово име, фотографију, лик, глас, биографске податке, изјаве и адресу (град и држава), и све информације које Спонзор обезбеди за рекламне и/или рекламне сврхе широм света у свим облицима медија који су сада познати или убудуће развијени, заувек, без даље надокнаде или овлашћења, у мери у којој то дозвољава zakon.

6. ГЕНЕРАЛ: Наградна игра је неважећа у Порторику, свим америчким територијама и поседима, прекоморским војним објектима, као и ван Сједињених Држава и тамо где је забрањено или ограничено законом. Ова званична правила и права или обавезе спонзора или било ког учесника у наградној игри биће регулисани и тумачи се у складу са законима државе Калифорније без обзира на принципе сукоба закона од тога. Спонзор није одговоран за: (а) закашњеле, изгубљене, украдене, оштећене, искривљене, непотпуне, погрешно адресиране, доспеле поштарине или погрешно усмерене уносе, е-пошту или другу комуникацију; (б) грешке, пропусте, прекиде, брисања, недостатке или кашњења у раду или преносу информација, у сваком случају да ли настају због техничких или других кварова или кварова рачунарски хардвер, софтвер, комуникациони уређаји или далеководи; (ц) оштећење података, крађа, уништење, неовлашћени приступ или измена улазног материјала, губитак или у супротном; или (д) електронске комуникације које се не могу доставити као резултат било ког облика активног или пасивног филтрирања било које врсте или недовољног простора на налогу е-поште учесника да примати поруке е-поште. Употреба аутоматизованог софтвера или рачунарских програма за регистрацију, улазак или на други начин учествовања у овој наградној игри је забрањена и свако појединац који користи, покушава да користи или спонзорише осумњичене за коришћење таквих метода да се региструје, уђе или на други начин учествује биће дисквалификован. Спонзор се одриче сваке одговорности за штету на било ком рачунарском систему која проистиче из учешћа или приступа или преузимања информација у вези са овим Наградна игра и задржава право, по сопственом нахођењу, да модификује, откаже, укине или суспендује ову наградну игру ако постоји вирус, грешка, технички квар, неовлашћено људска интервенција или други узрок ван контроле Спонзора корумпира или утиче на администрацију, безбедност, правичност, интегритет или правилно понашање овог Наградне игре. У случају било каквог таквог отказивања, укидања или суспензије, биће објављено обавештење и биће одржано насумично извлачење међу свим квалификованим, несумњивим пријавама примљеним пре тог времена. Спонзор задржава право, по сопственом нахођењу, да дисквалификује било ког учесника (и све његове/његове наградне игре) из ове наградне игре или било које друге промоције спроведене сада или у будућности од стране Спонзора или било ког од његових филијала ако он/она поквари процес пријављивања или ако њена/његова превара или недолично понашање утичу на интегритет ове наградне игре. Спонзор задржава право да исправи административне или штампарске грешке у промотивним материјалима. Учешћем у овој наградној игри, сваки учесник прихвата услове наведене у овим Званичним правилима, слаже се да буде обавезан одлукама Спонзора и гарантује да има право да учествује у овом Наградне игре. Уласком и/или прихватањем награде, сви учесници и победници пристају да држе Спонзора и његове промотивне партнере, његове директоре, службенике, запослене и налогодавце безопасним за одговорност, одштету или потраживања за повреду или губитак било које особе или имовине у вези, у целини или делимично, директно или индиректно, учешће у овој наградној игри, прихватање и/или накнадна употреба или злоупотреба, или услов било које од додељених награда, или било која активност у вези са наградом, или тврдње засноване на правима на публицитет, клевети или инвазији приватности. Спонзор, по сопственом нахођењу, задржава тренутно и неограничено право да дисквалификује било ког учесника или добитника награде ако почини или је починио било коју радњу, или је био умешан или постао умешан у било коју ситуацију или догађај за који Спонзор сматра вероватно ће извргнути Спонзора, учесника или победника исмевању, скандалу или презиру или што се неповољно одражава на Спонзора у У сваком случају. Ако Спонзор открије такве информације након што је победник примио обавештење о својој награди и пре него што је награда додељена, Спонзор може да поништи награду у целини. Без ограничења, одлуке Спонзора су коначне и обавезујуће у свим питањима у вези са овим ставом. OPREZ. СВАКИ ПОКУШАЈ БИЛО КОГА ПОЈЕДИНАЦА ДА НАМЕРНО ОШТЕТИ БИЛО КОЈУ ВЕБ САЈТ ИЛИ ПОТРЕДЕ ЛЕГИТИМНО РАД ОВЕ НАГРАДНЕ ИСТОРИЈЕ КРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ И ГРАЂАНСКИХ ЗАКОНА. UKOLIKO TAKAV POKUŠAJ BUDE UČINEN, SPONZOR ZADRŽAVA PRAVO DA TRAŽI ŠTETU OD BILO KOJE TAKVE FIZIČKE OSOBE U NAJVEĆOJ MERI KOJI JE DOZVOLJENO ZAKONOM.

7. ARBITRAŽNA ODREDBA: Учешћем у овој наградној игри, сваки учесник је сагласан: (и) да све спорове које учесник може имати са или потраживања које учесник може имати против Спонзора, његових матичних компанија, филијале, подружнице и агенти који се односе на, који произилазе из или су на било који начин повезани са (а) наградним играма, (б) доделом или откупом било које награде, и/или (ц) одређивањем обим или примењивост овог споразума на арбитражу, биће решена искључиво коначном и обавезујућом арбитражом којом управља ЈАМС и која се води пред три (3) арбитра у складу са са правилима ЈАМС-а; (ии) овај споразум о арбитражи је склопљен у складу са трансакцијом која укључује међудржавну трговину и биће регулисан Законом о савезној арбитражи („ФАА“), 9 У.С.Ц. §§ 116; (иии) арбитража ће се одржати у округу Лос Анђелес, Калифорнија; (ив) одлука арбитара ће бити контролисана одредбама и условима ових званичних правила и било којим од друге уговоре који се овде помињу које је релевантни учесник можда склопио у вези са наградним играма; (в) арбитар ће применити закон Калифорније у складу са ФАА и примењиви рокови застарелости, и поштоваће захтеве за привилегију признату законом; (ви) неће бити овлашћења да се било који захтев арбитрира на класној или репрезентативној основи, арбитража може одлучивати само о појединачним захтевима учесника и/или спонзора; арбитар не може да обједињује или спаја захтеве других лица или страна које могу бити у сличној ситуацији; (вии) арбитар неће имати овлашћење да додијели казнену одштету учеснику или спонзору; (виии) у случају да се административне таксе и депозити морају платити за покретање арбитража против Спонзора премашује 125 УСД, а учесник није у могућности (или није обавезан према правилима ЈАМС-а) да плати било какве накнаде и депозите који премашују овај износ, Спонзор се слаже да их плати и/или их проследи у име учесника, подложно коначној додели од стране арбитра; (ик) ако је учесник у стању да докаже да ће трошкови арбитраже бити превисоки у поређењу са на трошкове парнице, Спонзор ће платити онолико такси за пријаву и саслушање учесника у вези са арбитражом колико арбитар сматра неопходним да спречи арбитражу од да су трошкови превисоки; и (к) са изузетком горњег дела (ви), ако се било који део ове одредбе о арбитражи сматра неважећим, неприменљивим или незаконитим, или је на други начин у супротности са правила ЈАМС-а, онда ће равнотежа ове одредбе о арбитражи остати на снази и тумачиће се у складу са њеним условима као да је неважећа, неприменљива, незаконита или овде нису садржане противречне одредбе. Међутим, ако се утврди да је део (ви) неважећи, неприменљив или незаконит, онда цео овај odredba o arbitraži je ništavna i ni učesnik ni sponzor neće imati pravo da arbitriraju њихов спор. Za više informacija o JAMS-u i/ili pravilima JAMS-a, posetite njihovu veb stranicu na adresi ввв.јамсадр.цом.

8. УПОТРЕБА ПОДАТАКА: Спонзор ће прикупљати и користити личне податке учесника у складу са условима наведеним у Спонзоровој политици приватности и условима коришћења. Учешћем у наградној игри, учесник се овим слаже са Спонзоровим прикупљањем и употребом њихових личних података и потврђује да је прочитао и прихватио свако од претходно наведених.

9. ЛИСТА ПОБЕДНИКА: Победник неће бити јавно објављен. Да бисте добили имена победника наградне игре, пошаљите коверат са печатом са сопственом адресом до 1. априла 2021. на адресу: СхеМедиа, ЛЛЦ, 475 Парк Авенуе, Нев Иорк НИ 10017 АТТН: СУСТАИНАБЛИТИ СВЕЕПС. Листа победника ће бити послата тек након одабира и верификације победника. Становници Вермонта могу изоставити повратну поштарину на све захтеве.

10. СПОНЗОР: СхеМедиа, ЛЛЦ, 475 Фифтх Авенуе, Нев Иорк, НИ 10017.

© 2021 СхеМедиа, ЛЛЦ. Сва права задржана.